POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Matične sekcije  


Področna zakonodaja

 

Dokumenti so objavljeni  tukaj.

 

 

 

Matična sekcija inženirjev geodetov je pripravila podrobnejši pregled vseh zakonov ter predpisov, ki je pripravljen na dan 20.8.2014 in je objavljen  tukaj (707 KB).

 

 

Objavljamo pa tudi pregled in besedila dokumentov stare zakonodaje. Več si lahko preberete v članku "HISTORIA MAGISTRA VITAE EST", Zgodovina je učiteljica življenja, avtorja Joca Triglava, ki je objavljen  tukaj (1.9 MB).

Besedila naslednjih dokumentov stare zakonodaje:

•  seznam stare katasterske zakonodaje iz obdobja 1785-1916 (491 KB)

• Zakonodaja iz ˝jugoslovanskega˝ obdobja med leti 1918-1990

 L1928-YU-ZAKON_o_katastru_zemljista  (122 KB)(16 strani)

 L1929-YU-PRAVILNIK_Otseka_za_Katastar_i_Drzavna_Dobra (135 KB) (13 strani)

 L1929-YU-UREDBA_o_izradi_katastra_zemljista (84 KB) (5 strani)

 L1930-YU-PRAVILNIK_o_odboru_za_drzavni_premer (52 KB) (2 strani)

 L1930-YU-PRAVILNIK_ZKat-VII_del_II_razdelek (665 KB) (94 strani)

 L1933-YU-UREDBA_o_merah (55 KB) (4 strani)

 L1946-YU-RAZGLAS_MP_LRS (51 KB) (1 stran )

 L1948-YU-ODREDBA_o_reviziji_katastra (42 KB) (2 strani)

 L1953-YU-UREDBA_o_zemljiskem_katastru_NPB (535 KB) (12 strani)

•  L1955-YU-Topografski_kljuc (14.5 MB) (54 strani)

 L1965-YU-TEMELJNI ZAKON_Izm_zem_in_ZKat (52 KB) (4 strani)

 L1967-YU-UREDBA_o_izmeritvi_in_zemljiskem_katastru  (500 KB)(8 strani)

 L1974-SI-ZZKat-ZAKON_o_zemljiskem_katastru (100 KB) (10 strani)

 L1976-SI-ZZKat-NAVODILO-MUP (121 KB) (15 strani)

 L1982-SI-ZZKat-PRAVILNIK_o_vodenju_vrst_rabe (67 KB) (6 strani)

 L1999-SI-ZZKat-NAVODILO_o_zacetku_uporabe_DKN (37 KB) (2 strani)