POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Vodstvo IZS se je sestalo z glavno inšpektorico RS za okolje in prostor

VODSTVO IZS SE JE SESTALO Z GLAVNO INŠPEKTORICO RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

ZPNačrt in ZGO-1

 


Zadnji dan v avgustu sta se predsednik zbornice mag. Črtomir Remec in generalna sekretarka mag. Barbara Škraba Flis sestala z glavno inšpektorico RS za okolje in prostor ga. Aleksandro Velkovrh. To je bil prvi uradni sestanek s predstavnikom inšpektorata, saj tovrstnih uradnih stikov v preteklosti ni bilo. Lahko rečemo, da je bil sestanek uspešen za obe strani.

 

Na sestanku so bili izmenjani pogledi v povezavi z različnimi odprtimi temami, zanimivo pa je bilo to, da so bili tako na Inšpektoratu kot IZS evidentirani isti oz. podobni problemi, da smo se prisotni strinjali z možnostmi njihovega reševanja in zato dogovorili tudi tesnejše nadaljnje sodelovanje, predvsem na področju priprave predlogov sprememb prostorske in gradbene zakonodaje ter izobraževanj.

 

Gospe Velkovrh smo predstavili pomanjkljivosti v postopku graditve, ki smo jih evidentirali tako pri pripravi predlogov sprememb prostorske in gradbene zakonodaje kot tudi v disciplinskih postopkih, ki jih vodimo proti našim članom, ter ji predlagali, da gradbeni inšpektorji vsaj polovico pregledov opravijo na lastno pobudo in samo polovico na podlagi prijav. Gospa Velkovrh nas je seznanila, da za drugo leto načrtuje projekt, po katerem bodo inšpektorji samoiniciativno obiskovali gradbišča in na podlagi predizdelanega vprašalnika pregledovali ali gradnja in nadzor potekata v skladu z zakonom. Vprašalnik bodo pripravili na osnovi lastnih izkušenj in našega opomnika.

 

V povezavi s strokovnim znanjem inšpektorjev smo opozorili na prenizka strokovna znanja inšpektorjev s področja gradbene zakonodaje, in predstavili naš predlog, po katerem bi morali inšpektorji (vsaj tisti, ki nadzirajo gradnjo zahtevnih objektov po ZGO) izpolnjevati pogoje za pooblaščenega inženirja oz. imeti opravljen vsaj strokovni izpit po ZGO. Gospa Velkovrh je v celoti podprla naš predlog, pri čemer pa nas je opozorila, da težavo pri realizaciji predstavlja tudi pogoj delovnih izkušenj, ki kot delovne dobe, ki se upošteva, ne šteje delovne dobe, ki jo posameznik opravi v vlogi inpektorja. Nadalje nas je seznanila z razmišljanjem, da bi bili inšpektorji v bodoče specializirani po ožjih področjih, pri čemer bi imeli tudi posebno skupino inšpektorjev za najbolj zahtevne objekte. Ta predlog smo toplo podprli mi.

 

Beseda je tekla tudi o neustrezni izobrazbi izvedencev na tehničnih pregledih in o tem, da pri imenovanju izvedencev prihaja do etično spornih imenovanj, ko je za izvednca na primer imenovan odgovorni projektant taistega objekta. Dogovorili smo se, da pripravimo skupen predlog bodoče ureditve tega področja in ga predstavimo MOPu. Le ta bo osnovan na pooblaščenih inženirjih kot izvedencih na tehničnih pregledih, na javnem seznamu izvedencev po vzoru sodnih izvedencev in nujnosti izločanja v primeru nasprotja interesov.

 

Gospa Velkovrh je pohvalila izobraževanja IZS, katerih se bodo v bodoče udeleževali tudi inšpektorji, in se prijazno odzvala na naše povabilo k sodelovanju, tako da bo Inšpektorat v letu 2011 zagotovil dve izobraževanji s področja inšpekcijskega nadzora.

 

Za zaključek smo se dogovorili še, da predlog sprememb prostorske in gradbene zakonodaje, ki je v zaključni fazi, pred posredovanjem MOPu pošljemo v mnenje Inšpektoratu s prošnjo, da poda tudi svoje predloge.