POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Kako promovirati naš poklic

KAKO PROMOVIRATI NAŠ POKLIC

51. srečanje Evropskega sveta gradbenih inženirjev (ECCE)

 

Kraj srečanja: London, Velika Britanija

Čas srečanja: 21. in 22. maj 2010

Udeleženec: Predsednik UO MSG, dr. Branko Zadnik

 


Med plenarnim zasedanjem ECCE.
Vhod v stavbo ICE v Londonu.

Tokratni organizator rednega srečanja gradbenih inženirjev na evropskem nivoju je bil ICE (Institution of Civil Engineers, Velika Britanija). Srečanje je bilo jubilejno saj je obeleževalo 25 let delovanja ECCE, čemur je bilo posvečen tudi slavnostni del srečanja. Odvijalo se je na dveh lokacijah v Londonu in sicer v stavbi ICE, ki je sama po sebi arhitekturno – muzejski dragulj iz kolonialnih časov Anglije (19. stoletje) in je locirana v bližini Westminstrske palače. Monumentalna stavba je bila zgrajena, in služi izključno, za potrebe ICE. Del srečanja pa je bil organiziran v kampusu Imperial College, kjer se sicer odvija redni univerzitetni izobraževalni program za bodoče britanske gradbene inženirje.

 

V sklopu slovesnosti ob proslavljanju 25. obletnice ECCE so bila podeljene spominske diplome in posebna priznanja posameznikom za njihov doprinos pri delu ECCE. Priznanja v obliki kristalnih izdelkov iz Rogaške Slatine, so bila podeljena Paulu Jowitt-u, Graham Hornbyju in Richardu Coackleyju ter posthumno posebna spominska plaketa Alcideu Gavi, nacionalnemu delegatu iz Italije, ki je preminul v letošnjem letu.

 

Na plenarnem srečanju 76. udeležencev iz 25. držav se je pregledalo delo študijskih komitejev (SC) v času od zadnjega srečanja.

 

Tako so bila podana poročila za SC Znanost in tehnologija (“Knowledge & Technology), SC Razvoj in poslovno okolje (“Development & Business Environment”), SC Izobraževanje in vzgoja (“Education & Training”), Okolje in trajnost (“Environment & Sustainability”), Priznavanje poklica in mobilnost (“Professional Recognition and Mobility”). Zelo pomembna tematika, ki se je obravnavala, je bila tokrat zasnova novega strateškega plana, po katerem se bo delovalo v sklopu ECCE v bodočnosti. Na to temo je bila organizirana delavnica na način, da smo se razdelili v tri delovne skupine tako, da je bilo možno v ožjih skupinah prediskutirati usmeritve in ideje ter jih nato na skupnem sestanku vseh treh skupin združiti v enoten dokument, ki bo v javni razpravi v naslednjem časovnem obdobju do novembra 2010. Vodilna misel, ki je bila prisotna pri praktično večini aktivnosti na srečanju, je bila iskanje načinov, kako promovirati naš poklic, ga narediti čim bolj vplivnega v krogih odločanja na nacionalnih nivojih kot tudi v okviru bruseljske administracije. Podobno, kot pri nas v Sloveniji, se ugotavlja tudi v Evropi, da o bistvenih, tudi izrazito tehničnih problemih, odločajo predvsem politiki, ki so laiki z izredno koncentracijo moči odločanja. Evropska gradbena stroka smatra, da je potrebno tovrstno prakso spremeniti ter dati primerno mesto tehničnemu znanju tudi v najvišjih organih odločanja. Enega od možnih vzorčnih modelov, kako doseči tovrstne strateške cilje, lahko danes najdemo v Veliki Britaniji. Tom Foulkes, generalni direktor ICE je že v svojem pozdravnem nagovoru nakazal, da je ICE kot neodvisna strokovna organizacija leta 2003 dobila mandat svojega članstva (cca 80.000 članov), da si organizacija izbori vpliv na vlado in tudi širše v EU prostoru. Od takrat vse aktivnosti, ki jih izvajajo, sledijo temu cilju. Tako so v parlamentu uspeli organizirati skupino parlamentarcev kot komisijo za infrastrukturne objekte, v sklopu ministrstva za finance pa se je formiral nov oddelek za infrastrukturo, vse tri največje politične stranke v UK pa so sprejele tudi pobudo za organizacijo nacionalne banke za infrastrukturo. Podobna razmišljanja imamo tudi v našem prostoru, vendar pa je realizacija tovrstnih pobud bolj oddaljena, kot je to primer v Veliki Britaniji.

 

Obravnavane so bile seveda tudi druge, tekoče teme iz življenja ECCE (izpolnjevanje operativnih planov delovanja, finančna stran delovanja, izdelava orientacijskega plana dela za leto 2010, organizacija bodočih srečanj, ki bodo v Zaragozi (Španija) in nato na Malti.

 

Za zaključek intenzivnega sestanka so gostitelji v soboto popoldne organizirali dvourni ogled novo nastajajočega olimpijskega centra za Olimpijado London 2012, ki pa je bil, presenetljivo, le na nivoju turistično vodenega avtobusnega ogleda brez kakršne koli uvodne ali sprotne strokovne obrazložitve oziroma predstavitve novih objektov, ki jih ni malo in ki so v fazi zaključevanja grobih gradbenih del.