POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Želeli ste izvedeti

ŽELELI STE IZVEDETI

Na vprašanja odgovarjajo strokovne službe in funkcionarji IZS

 


V kompleksu trgovskega centra (ima uporabno dovoljenje) se znotraj enega trgovskega lokala vgradi dvigalo med dvema etažama, ki služi samo temu lokalu. Kako se v vodilni mapi izpolni točka 0.4 ”Splošni podatki o objektu in soglasjih”, če se komunalni priključki ne spreminjajo in ali je potrebno vpisovati podatke o zemljiščih, preko katerih potekajo priključki in dostop? Kako je potrebno opredeliti način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe, če se priključki ne spreminjajo? Ali je potrebno navajati podatke o velikosti za celoten trgovski kompleks, ali samo za lokal ali morda samo za dvigalo znotraj lokala? Ali je potrebno pridobivati soglasja, če se trgovski center nahaja znotraj varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture in cest?

 

Za potrebe odgovora si lahko zastavimo/te tri vprašanja:

1. Ali gre res za rekonstrukcijo? Če gre, potem je potrebno novo gradbeno dovoljenje z vsemi dokazi (seveda samo smiselnimi), ki jih navajate v vprašanju. (Mnenje IZS vezano na rekonstrukcije je bilo že izraženo v predlogih o spremembi zakonodaje, ki smo jih dali MOP. Če gre za rekonstrukcijo, ki ne spreminja kapacitet in gabaritov (spreminja pa konstrukcijske elemente), smo predlagali, da se iz PGD izločijo vse nepotrebne in nelogične zahteve vezane na ponovna preverjanj v prostoru, iskanja projektnih pogojev preko IDZ, iskanja soglasij in podobno.)

2. Ali je vgradnja dvigala sploh »objekt po ZGO«? Po definiciji to ni. Je le naprava ali instalacija.

3. Ali ne sodi vgradnja dvigala pod »investicijska vzdrževalna dela« po točki 10.2, 2. člena ZGO-1, za katera v členu 6. (1) piše, da se dela lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja?

 

Po našem mnenju bi lahko zagovarjali to stališče, da za tako investicijsko vzdrževanje ni potrebno iskati gradbenega dovoljenja in zato tudi vsi pomisleki odpadejo. Seveda pa lahko podamo samo mnenje. Za uradni odgovor se obrnite na MOP oz. na vašo upravno enoto.

 

Posredujte nam vprašanja in z veseljem vam bomo odgovorili

http://www.izs.si/forum/