POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Imeniki Seznami  


Stroški vpisa

 

Stroški vpisnine znašajo 275,00 EUR in jo mora posameznik plačati pred vpisom v imenik (dokazilo o vplačilu mora predložiti vlogi za vpis v imenik). 
 
V skladu z ZAID IZS posameznikom po vpisu v imenik izda račun za:
• članarino v višini 70,00 EUR in
• pristojbino za vodenje v imeniku v višini 42,00 EUR.
Tako članarina kot pristojbina za vodenje v imeniku veljata do 31.12. tekočega leta in ju ni mogoče obračunavati delno.


Znesek vplačajte na transakcijski račun 03100-1000014228 pri SKB banki ali 02010-0257597531 pri NLB banki. Podatki za nakazilo iz tujine: SWIFT SKBASI2X, IBAN SI56 031001000014228.
 

V kolikor plača račun pravna oseba, lahko to stori na enega od naslednjih načinov:
• računovodstvu IZS pošlje vlogo za izdajo zbirnega računa za plačilo računov članov IZS po seznamu (člane IZS navede z imenom in priimkom ter identifikacijsko število z žiga pooblaščenega inženirja),
 pravna oseba sprejme sklep, da bo račun plačala pravna oseba, računovodstvo pa na podlagi takega sklepa plačilo knjiži med stroške.

 

Če pravna oseba plačuje v enem znesku, mora zbornici istega dne posredovati tudi seznam z imeni in priimki ter identifikacijsko številko z žiga posameznikov, za katere plačuje račun.

 

V kolikor pravna oseba plačuje za vsakega inženirja posamezno, je potrebno na virman vpisati sklic s posebne položnice, ki je priložena računu oziroma računa poslanega fizični osebi.

 

V primeru, da bo podjetje plačalo članarino za več inženirjev z enim virmanom, nam mora podjetje poslati specifikacijo plačila. V primeru plačila članarine za vsakega člana posebej predlagamo, da v računovodstvu pripišejo sklicevanje na številko s položnice.