POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


IZS na Megri o novih standardih za kvalitetno bivanje

IZS NA MEGRI O NOVIH STANDARDIH ZA KVALITETNO BIVANJE

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

 


Sejemski prostor IZS je obiskal tudi minister za okolje in prostor RS prof.dr. Roko Žarnić.
Utrinka z dobro obiskane okrogle mize.

Inženirska zbornica Slovenije se je letos že sedmič predstavila na mednarodnem sejmu gradbeništva in gradbenih materialov Megra v Gornji Radgoni.

 

V okviru sejma Megra je Inženirska zbornica Slovenije 23. 3. 2010 že tradicionalno pripravila okroglo mizo, ki je bila namenjena razpravi o noveli Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj. Udeležilo se je več kot 50 udeležencev. “Predstavniki delovne skupine pod okriljem IZS pripravljajo strokovne podlage za novelo Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stavb in stanovanj. Do sedaj so bile zbrane pobude za spremembe na številnih področjih, ki bodo po sprejetju spremenile minimalne standarde gradnje stanovanjskih stavb in stanovanj. Tega si v IZS želimo, saj je naša naloga in poslanstvo, da zagotovimo najboljše standarde in tudi tako spreminjamo gradbeno kulturo,” je dejal predsednik IZS mag. Črtomir Remec.

 

V kolikor bodo postopki potekali kot je predvideno, bo novela pravilnika sprejete letošnjo jesen. Zbiranje pobud namreč poteka od leta 2008, ko so svoje pobude in predloge na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) začeli podajati člani strokovne javnosti. Kot je povedal predsednik mag. Remec je IZS svoje pobude podala že v letu 2009 in jih v letu 2010 nadgradila ter se z Direktoratom za prostor na MOP dogovorili, da bo IZS pripravila strokovne podlage za novelo pravilnika in jim jih predala, ko bo le-ta speljal postopek sprejema. V ta namen je bila tako pod okriljem IZS ustanovljena delovnaskupina,ki jo sestavljajo predstavniki IZS, predstavnika MOP (Sektor za graditev in Sektor za stanovanja), predstavnik ZAPS, predstavnika Stanovanjskega sklada RS in Javnega stanovanjskega sklada MO Ljubljana, predstavnik Fakultete za arhitekturo ter predstavnik gospodarstva, podjetje IMOS.

 

“Z novelacijo Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj želimo zagotoviti minimalne standarde za kvalitetno bivanje, poenostaviti zahteve, ki se v dosedanji uporabi pravilnika niso izkazale za smiselne, omogočiti odprtost izrazu arhitekture, omogočiti vseživljenjska stanovanja, omogočiti učinkovito rabo energije in ekonomsko dosegljivost stanovanj,” je povedala ga. Damjana Varšek, IZS, ki vodi delovno skupino. Na podlagi prejetih pobud so predvidene spremembe na področju dvigal, dimnikov za izredne razmere, širine hodnikov v prehodnih prostorih, odmiki opreme, višini prostorov namenjenih osebni higieni in predprostorom v povezavi z ukrepi za učinkovitejšo rabo energije v stanovanjskih stavbah in stanovanjih in dimenzioniranju parkirnih mest v podzemnih garažah.

 

Pravne in tehnične okvire prenove je na okrogli mizi predstavil g. Saša Galonja iz Ministrstva za okolje in prostor RS, ki je povedal: “Čeprav gre za neharmonizirano področje, je potrebno pri pripravi pravilnika paziti tudi na določbe evropskega pravnega reda,” in dodal, da se v primeru notificiranja lahko sprejem pravilnika zamakne za najmanj tri mesece. Po njegovem so zbranipredlogi pokazali, da je obstoječ pravilnik dobra osnova za nadgradnjo, ki bo pomenila evolucijo in ne revolucije.

 

Dileme investitorjev tržnih stanovanj v povezavi z uporabo obstoječega pravilnika je predstavila ga. Irena Pungartnik, IMOS d.d.. Še posebej je izpostavila probleme pri načrtovanju stanovanj in stanovanjskih stavb namenjenih bivanju posameznikov skozi celotno življenjsko obdobje, pri čemer se potrebe le-teh nenehno spreminjajo. Minimalne tehnične zahteve predstavljajo primeren standard, ki ga zagotavlja država, investitor pa mora s svojo projektno nalogo določiti standard, ki ga bo gradil. “Investitorji si želimo tudi minimalnih standardov za prometne ureditve in za načrtovanje vseh elementov komunikacije.” je zaključila ga. Pungartnikova.

 

V razpravi so prisotni podali več pobud, med njimi tudi pobudo za ločeno obravnavo minimalnih tehničnih zahtev za neprofitna (socialna) stanovanja in vsa ostala stanovanja. Tehnične zahteve za dvostanovanjske stavbe naj se izenači s tehničnimi zahtevami za enostanovanjske stavbe, v pravilnik pa naj se vključi tudi določila povezana z učinkovito rabo energije (vrnitev odpadne sanitarne vode v sistem, ogrevanje s pomočjo toplotne energije garažnega volumna) in potrebnimi bivanjskimi pogoji človeka v povezavi z biološko obremenitvijo stanovanja. Razprava se je dotaknila tudi obveznih dimenzij vhodnih in notranjih vrat, tudi v povezavi z zagotavljanjem dostopa do in uporabe za invalide.