POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Sklepi 25. redne skupščine IZS

SKLEPI 25. REDNE SKUPŠČINE IZS

Aktualno v IZS

 


Obveščamo Vas, da je skupščina IZS na svoji 25. redni seji dne 15. 6. 2010 potrdila:

<typolist>

poročilo o delu in zaključni račun Inženirske zbornice Slovenije za leto 2009,

nov Etični kodeks IZS,

nov Disciplinski pravilnik IZS.

</typolist>

 

Za člana komisije za statut in poslovnik skupščine iz MSG je bil izvoljen Željko Blažeka.

 

Za namestnika disciplinskega tožilca iz MST je bil izvoljen Jože Apat.