POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Popravek objavljenega besedila Disciplinskega pravilnika

Popravek objavljenega besedila disciplinskega pravilnika

 

Ker je pri oblikovanju besedila Disciplinskega pravilnika, sprejetega na skupščini IZS dne 15.6.2010, pri objavi v glasilu IZS.NOVO prišlo do napake, je bilo posledično v glasilu IZS.NOVO št. 55 objavljeno napačno besedilo 39. in 102. člena Disciplinskega pravilnika.

 

Pravilno se navedena člena glasita kot sledi v nadaljevanju:

 

»39. člen

(sodelovanje strokovnega sodelavca)

 

Disciplinska komisija pri opravljanju svojega dela po potrebi pridobi mnenje pravnega strokovnjaka oziroma pravnika ali ga povabi, da slednji sodeluje pri delu disciplinske komisije v funkciji strokovnega sodelavca disciplinske komisije, ki pazi na pravilno vodenje postopka in pravilno uporabo procesnega ter materialnega prava.«

 

 

»102. člen

(vabljeni na obravnavo)

 

(1) Na obravnavo pred disciplinskim sodiščem se povabijo kršitelj, njegov pooblaščenec, disciplinski tožilec in strokovni sodelavec disciplinskega tožilca ter tiste priče in izvedenci, za katere disciplinsko sodišče sklene, da jih je potrebno zaslišati.

 

(2) Če predsednik senata ugotovi, da se obravnave ni udeležila stranka, ki je bila pravilno vabljena, pa svojega izostanka ni opravičila ali njen izostanek ni opravičljiv, lahko senat disciplinskega sodišča sklene, da se obravnava izvede v odsotnosti pravilno vabljenega.«

 

 

Celotno besedilo veljavnega Disciplinskega pravilnika je objavljeno na internetni strani IZS na naslovu:  

http://www.izs.si/inzenirska-zbornicaslovenije/akti/pravilniki/