POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Želeli ste izvedeti

Želeli ste izvedeti

Na vprašanja odgovarjajo strokovne službe in funkcionarji IZS

 

Topla sanitarna voda za otroške umivalnice v vrtcu, obnovljenem v pasivnem standardu, se pripravlja v pretočnem bojlerju v multivalentnem hranilniku ogrevane vode. Količina vode v bojlerju (spirali) je 33l. Topla sanitarna voda se ogreje pretočno na T = 40 °C-45 °C. Na instalaciji je montiran mešalni ventil, ki zagotavlja temperaturo TSV T? 35 °C, kot zahteva pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Projektno je predpisana tedenska toplotna dezinfekcija (lahko tudi večkrat). Takrat se z el. grelcem dogreje ogrevalna voda v akumulatorju in preko nje TSV v pretočnem bojlerju.

 

Zahteva zdravstvene inšpekcije je: na vsaki pipi mora teči voda T>50 °C, 1 uro na dan mora biti v hranilniku na dnu temperatura T=60 °C, temperatura hladne vode T<20 °C.

 

Prosim za mnenje zaradi nasprotja zahtev pravilnika, sistema ogrevanja pasivne hiše in zahtev zdravstvene inšpekcije.

 

 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00 s spremembami do 47/10) v 54. členu zahteva naslednje: »Temperatura tople vode pri umivalnikih za otroke ter pri kadicah in prhah za nego otrok ne sme presegati 35 °C, v vsaki umivalnici naj bo vsaj ena pipa s hladno vodo.« To pomeni, da voda iztečena iz mešalne baterije ne sme biti višja, ne pomeni pa, da topla voda v cevi, ki vodi do te iztočne baterije ne sme biti višja, to je 50 °C. Ravno nasprotno, pravila stroke zahtevajo, da je topla voda v cevnem sistemu preko 50 °C, hladna voda pa ne višja od 20 °C. Ko se topla voda s temperaturo 50 °C in hladna voda z 20 °C zmešata v bateriji pol/pol, priteče iz baterije voda ravno temperature 35 °C. V ta namen je potrebno namesto ročnih mešalnih baterij namestiti na teh mestih termostatske, ki jih lahko tehnično osebje pri vzdrževanju in izvajanju termične dezinfekcije prenastavijo na višjo iztočno temperaturo – na primer 60 °C.

 

Slednje zagotavlja ustrezno tehnično rešitev, ki jo predpisujeta za takšen namen tudi na primer nemški tehnični pravilnik DVGW Arbeitssblatt W 551: 2004 ali ameriška smernica ASHRAE Guideline 12: 2000. Vsekakor pa mora biti temperatura v celotnem grelniku/zbiralniku vode preko dneva vsaj enkrat dnevno segreta na 60 °C, pri čemer ne sme biti v njegovem spodnjem delu nikakršnega območja s hladno oziroma mlačno vodo. Ustrezen grelnik/zbiralnik ima lahko izdan tudi certifikat ustreznosti po DVGW-VP 670. Zahteva po segretju vode najmanj enkrat dnevno preko 60 °C velja za vse vrste stavb, saj ima varstvo zdravja prednost pred energetsko učinkovitostjo, ki je v tem primeru povsem sekundarnega pomena.

 

Glede mešalnih ventilov na izstopu iz grelnika pa navedeni nemški pravilnik in ameriška smernica zahtevata, da se ta lahko namesti samo še neposredno pred samo mešalno baterijo, mlačna voda v mešalni cevi za njim pa mora biti v tem primeru samo-izpraznjevalna.

 

V vašem primeru je najprimernejša tehnična rešitev z opustitvijo mešalnega ventila pri grelniku/zbiralniku ter namestitev termostatskih baterij pri porabnikih – iztočnih mestih.