POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

E-Izobraževanja  


13. slovenski kongres o cestah in prometu

Standarda za beton SIST 206 in SIST 1026 – mejne vrednosti za sestavo in lastnosti betona