POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

E-Izobraževanja  


Posvet o 3. razvojni osi (20.4.2018)

Program dogodka

 

9.00 UVODNI NAGOVORI

 • dr. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem
 • mag. Zvonko Zavasnik, Ministrstvo za infrastrukturo RS
 • Boris Stergar, predsednik Društva za ceste SV Slovenije

 

9.30

Vpliv politike na izvajanje projekta 3. razvojne osi

 • mag. Gregor Ficko, Društvo za ceste SV Slovenije

 • Aljaž Verhovnik, Mladinska iniciativa za 3. razvojno os

Predstavitev poteka trase na odseku Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec

 • Andrej Jan, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

Predstavitev variant poteka trase na odseku Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec

 • mag. Dušan Ogrizek, Lineal d.o.o.

Odvijanje aktivnosti na projektu 3. razvojne osi, sever

 • Janez Kušnik, DARS d.d.

 

11.30 ODMOR IN NOVINARSKA KONFERENCA

 

12.00

Odvijanje aktivnosti na projektu 3. razvojne osi jug, na odseku od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline

 • dr. Lidija Kegljevič Zagorc, DRI d.o.o.

Predstavitev variant poteka trase na odseku Maline – Metlika – Črnomelj

 • Tomaž Willenpart, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Študija variant s predlogom najustreznejše variante za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 in avtocesto A2 »tretja razvojna os – srednji del«

 • Rado Romih, Razvojni center Planiranje d.o.o.

Kaj pa glavna cesta G1-1 Maribor – Dravograd?

 • dr. Marko Renčelj, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

Čezmejna mobilnost med Koroško regijo in južno avstrijsko Koroško: predstavitev projekta TRANS-BORDERS

 • mag. Peter Zajc in Uroš Rozman, RRA Koroška

 

14.00 ZAKLJUČNI NAGOVOR S SKLEPI POSVETOVANJA


Uvodni nagovori

Uvodni nagovori

Vpliv politike na izvajanje projekta 3. razvojne osi (mag. Gregor Ficko)
Vpliv politike na izvajanje projekta 3. razvojne osi (Aljaž Verhovnik)
Predstavitev variant poteka trase na odseku Slovenj Gradec – Dravograd - Holmec
Odvijanje aktivnosti na projektu 3. razvojne osi, sever
Aktivnosti na projektu LJ-Obrežje pri NM do priključka Maline
Predstavitev variant poteka trase na odseku Maline – Metlika - Črnomelj
Študija najustreznejših variant DC med AC A1 in AC A2 »3. razvojna os – srednji del«
Kaj pa glavna cesta G1-1 Maribor – Dravograd?
Čezmejna mobilnost med Koroško regijo in južno avstrijsko Koroško: projekt TRANS-BORDERS (mag. Peter Zajc)
Čezmejna mobilnost med Koroško regijo in južno avstrijsko Koroško: projekt TRANS-BORDERS (Uroš Rozman)

Sklepni nagovor in sklepi posveta

Sklepni nagovor in sklepi posveta