POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

E-Izobraževanja  


Trajnostno urejanje prostora

Urejanje prometa v funkciji prenove mest in naselij
Tehnični normativi za projektiranje mestnih prometnic