POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

E-Izobraževanja  


Simpozij: Nova zakonodaja in stanovanjska gradnja (4.4.2018)

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Inženirska zbornica Slovenije ter Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije smo v sredo, 4. aprila 2018 ob 9.00 na Brdu pri Kranju organizirali simpozij »Družba, prostor, graditev - Nova zakonodaja in stanovanjska gradnja«.

 

Grajeni prostor je eden od ključnih gradnikov kvalitetnega življenja in uspešnega gospodarskega razvoja v Sloveniji. Ob sprejetih dokumentih, ki dajejo podlago za boljše upravljanje s prostorom in kvalitetnejšo gradnjo, je treba izpostaviti pomen prostora kot družbene kategorije ter pomen arhitekturne, inženirske in sorodnih dejavnosti, za doseganje dolgoročnih ciljev vzdržnega razvoja Slovenije ter ohranjanje in nadgrajevanje kvalitete življenja v državi.

 

 

 


Pozdravni nagovori

Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor
mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije
Aleš Prijon, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor

O družbeni razsežnosti prostora in družbenem kontekstu arhitekture in inženirstva

dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS
prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
mag. Peter Gabrijelčič

Doseženi premiki in potrebni nadaljnji koraki

Luka Ivanič, Ministrstvo za okolje in prostor
Miha Dešman, Zbornica za arhitekturo in prostor
Damjana Pečnik, Ministrstvo za kulturo
mag. Barbara Škraba Flis, generalna sekretarka Inženirske zbornice Slovenije
mag. Lenča Humerca Šolar, Ministrstvo za okolje in prostor

Uspešne realizacije stanovanjske gradnje in izzivi za prihodnost

Sanja Burnazović, Stanovanjski sklad RS
Tomaž Krištof, Studio Krištof, d.o.o.
dr. Leon Hladnik, Hiša, d.o.o.
Anja Planišček, Fakulteta za arhitekturo UL

Okrogla miza: Priložnosti, ki jih odpira nova zakonodaja

Okrogla miza