POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Za vas pregledujemo Uradni list RS

ZA VAS PREGLEDUJEMO URADNI LIST RS

Obveščamo vas, da:

 


<typolist>

je bil v Ur.l.RS št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010 na strani 929 objavljen Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI) ( http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010008.pdf);

</typolist>

 

<typolist>

je bil v Ur.l.RS št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010 na strani 577 objavljen Pravilnik o uposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic ( http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010006.pdf);

</typolist>

 

<typolist>

je bil v Ur.l.RS št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010 na strani 585 objavljen Pravilnik o uposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov ( http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010006.pdf);

</typolist>

 

<typolist>

je bila v Ur.l.RS št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010 na strani 593 objavljen Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej ( http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010006.pdf);

</typolist>

 

<typolist>

je bila v Ur.l.RS št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010 na strani 349 objavljena Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti ( http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010003.pdf);

</typolist>

 

<typolist>

je bila v Ur.l.RS št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009 na strani 15534 objavljena Uredba o spremembi Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest ( http://www.uradnilist.si/_pdf/2009/Ur/u2009113.pdf);

</typolist>

 

<typolist>

je bila v Ur.l.RS št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009 na strani 14922 objavljena Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ( http://www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ur/u2009109.pdf);

</typolist>

 

<typolist>

je bil v Ur.l.RS št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009 na strani 14866 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-E) ( http://www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ur/u2009109.pdf);

</typolist>

 

<typolist>

je bil v Ur.l.RS št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009 na strani 14789 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A) ( http://www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ur/u2009108.pdf);

</typolist>

 

<typolist>

je bil v Ur.l.RS št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009 na strani 14786 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1C) ( http://www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ur/u2009108.pdf);

</typolist>

 

<typolist>

je bil v Ur.l.RS št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009 na strani 14777 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1C) ( http://www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ur/u2009108.pdf);

</typolist>

 

<typolist>

je bila v Ur.l.RS št. 103/2009 z dne 14. 12. 2009 na strani 13944 objavljena Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih ( http://www.uradnilist.si/_pdf/2009/Ur/u2009103.pdf);

</typolist>

 

<typolist>

je bil v Ur.l.RS št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009 na strani 13933 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ( http://www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ur/u2009102.pdf);

</typolist>

 

<typolist>

je bil v Ur.l.RS št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009 na strani 13023 objavljen Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta ( http://www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ur/u2009098.pdf).

</typolist>