POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Napovednik izobraževanj IZS

NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ IZS APRIL DO JUNIJ 2010

1. 4. 2010

Usklajevanje in upoštevanje interesov v prostoru

 

15. 4. 2010

Zahteve za nizkonapetostne inštalacije v stavbah in za zaščito stavb pred strelo - 2. del

 

22. 4. 2010

Gradbena pogodba in razmerja povezana z njo

 

13. 5. 2010

Kemijska varnost v vseh fazah projektiranja in izdelava ter uporaba varnostnega poročila

 

18. 5. 2010

Konstrukcije za zaščito pred hrupom (ceste in železnice)

 

20. 5. 2010

Nizkonapetostne električne inštalacije - Tehnična smernica TSG-N-002:2009 - 1. del

 

27. 5. 2010

Minimalne zahteve požarne varnosti v stavbah

 

28. 5. 2010

Vakuumska kanalizacija s strokovno ekskurzijo

 

3. 6. 2010

Izkoriščanje padavisnkih vod kot obnovljivega vira energije

 

7. 6. 2010

Širjenje požara na sosednje objekte

 

10. 6. 2010

Nizkonapetostne električne inštalacije - 2. del

 

15. 6. 2010

Organizacija pravnih subjektov v gradbeništvu

 

17. 6. 2010

Predstavitev diplomskih del študentov FGG - geodezija iz šolskega leta 2009/2010