POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Novela pravilnika se obeta v šestih mesecih

NOVELA PRAVILNIKA SE OBETA V ŠESTIH MESECIH

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

 


V dogovoru z Direktoratom za prostor, MOP, smo prevzeli izdelavo strokovnih podlag za pripravo novele Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

 

Delovna skupina, ki bo pripravila strokovne podlage za novelo Pravilnika, bo delovala pod okriljem Komisije za dobro prakso. Delovno skupino bo vodila Damjana Varšek, članica MSG. Poleg predstavnice IZS, bodo v delovni skupini še dva predstavnika MOPa (sektorja za graditev in stanovanjskega sektorja), Stanovanjskega sklada RS, Javnega stanovanjskega sklada MOL, Fakultete za arhitekturo, IMOSa in upamo da tudi ZAPS.

 

Novela pravilnika mora biti objavljena v šestih mesecih (1. 9. 2010).

 

Zaenkrat so predvidene spremembe pravilnika na naslednjih področjih:

<typolist>

dvigala,

dimniki za izredne razmere,

širine hodnikov v prehodnih prostorih,

odmiki opreme,

višina prostorov namenjenih osebni higieni in predprostorov v povezavi z ukrepi za učinkovitejšo rabo energije v stanovanjskih stavbah in stanovanjih,

dimenzioniranje parkirnih mest v podzemnih garažah.

</typolist>

 

Delovna skupina bo kot prvo izvedla primerjavo našega obstoječega pravilnika s pravilniki nekaterih držav EU (predvidoma Nizozemske, Avstrije, Švedske, Danske, Švice). Nato bo pripravila strokovne podlage za novelo Pravilnika.

 

V kolikor imate predloge za spremembe in dopolnitve tudi Vi, Vas vljudno vabimo, da nam jih posredujete na  izsping@izspong.si skupaj z obrazložitvami. Delovna skupina za pripravo sprememb Pravilnika bo preučila vse Vaše predloge, se do njih opredelila in jih po lastni presoji vključila v strokovne podlage, ki jih bo pripravila in predložila MOPu v sprejem.

 

Delovna skupina bo predloge in dileme sprememb in dopolnitev pravilnika predstavila na okrogli mizi na sejmu Megra v Gornji Radgoni, ki jo bomo organizirali na dan otvoritve, v torek 23. 3. 2010 ob 10:00 uri. Vljudno vabljeni, da se je udeležite.