POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Rezultati 2. Mini referenduma IZS

REZULTATI 2. MINI REFERENDUMA IZS

Večinska volja stroke

 

Miha Burger, univ.dipl.inž.arh.

 


Kot prvi rezultat delavnice "Energetska učinkovitost zgradb in nacionalni energetski program" je bil na spletni strani IZS postavljen t.i. 2. mini referendum na to temo, ki je potekal od 3. do 24. februarja. Namen mini referenduma je bil, da še dodatno ojača oz. vzpodbudi, na delavnici jasno prepoznavno in pri veliki večini sodelujočih prevladujočo željo po aktivnem sodelovanju pri ureditvi tega področja. Na mini referendumu je bilo zabeleženih 192 glasovanj.

 

Na prvo zahtevo in vprašanje (Inženirska stroka zahteva, da vlada takoj pripravi in financira zasnove za študijo o narodnogospodarskih in razvojnih vidikih energetsko učinkovite gradnje in prenove stavb. Ali naj IZS v kontekstu priprav na javno obravnavno Nacionalnega energetskega programa pristopi k oblikovanju in sofinancira idejno zasnovo študije /t.i. "position paper"/ o narodno- gospodarskih, socialnih in razvojnih vidikih energetsko učinkovite gradnje in prenove stavb, pri čemer naj poleg strokovnjakov iz vrst IZS sodelujejo tudi strokovnjaki s področij stanovanjske politike in makro-ekonomije?) je bilo prejetih 180 glasov ZA in 12 PROTI.

 

Na drugo vprašanje (Ali naj IZS organizira serijo strokovnih srečanj in predavanj, na katerih se bodo člani podrobneje seznanili s konceptom NEGAWATI, metodologijami za oceno potenciala učinkovite rabe energije in z ocenami o možnih prihrankih energije v Sloveniji po posameznih sektorjih, s poudarkom na rabi energije v gospodinjstvih in javne m sektorju) je bilo prejetih 181 glasov ZA in 11 PROTI.

 

Komentarjev na prvo zahtevo je bilo 28, na drugo pa 20. Praktično vsi komentarji vsebujejo kakšen konkreten predlog ureditve tega področja. S skupno rezultanto tako glasovanja kot komentarjev bo lažje doseči bolj pravo ureditev tega področja. Kajti kaj je bolj prav, vedno napotuje, to je, kaže in usmerja, ugotovljeni, z dovolj velikim številom glasov ali jasno izraženih komentarjev podprt strokovni argument.